Această Politică de Confidențialitate definește modul în care noi, SC BETTER SHOP ONLINE, colectăm, stocăm și utilizăm datele dumneavoastră personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostru https://better-shop.ro/ și de unde obținem sau colectăm datele dumneavoastră. Politica de Confidențialitate este aplicabilă din data de 11.10.2022 Dorința noastră este de a vă oferi cele mai bune servicii, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu precădere a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) și a principiilor enunțate de acesta, respectiv: legalitatea, corectitudinea și transparența, limitarea la scopul specific, minimizarea datelor, acuratețea datelor, limitarea stocării, integritate și confidențialitate, responsabilitate. Cuprins:
 • Rezumat.
 • Detalii despre compania noastră.
 • Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru.
 • Ce informații colectăm când ne contactați.
 • Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru.
 • Ce informații colectăm când accesați magazinul online https://better-shop.ro/
 • Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare.
 • Cum colectăm informații despre dumneavoastră . de la părți terțe.
 • Dezvăluirea și utilizările adiționale ale datelor dumneavoastră.
 • Durata stocării datelor dumneavoastră.
 • Securizarea informațiilor dumneavoastră.
 • Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European.
 • Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale.
 • Dreptul dumneavoastră de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri.
Rezumat. Aceasta secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dumneavoastră. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate Operatorul de date: LUCIAN & PARTNERS SRL. Cum colectăm sau obținem informații despre dumneavoastră: Prin accesarea website-ului https://better-shop.ro/ Prin abonarea la Newslettere. Colectăm informații despre modul în care utilizați serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizați sau cu care interacționați, frecvența și durata activităților în scopul îmbunătățirii acestora, toate adunate pe platforma. Când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii similare. Ocazional și de la terți părți. Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru https://better-shop.ro/ a) Nume, ip, detalii de contact, informații din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv si navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați accesat), data/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP). b) numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil), introduceți orice informații suplimentare pe care le colectați de la sau în legătură cu persoane fizice Cum colectăm informații despre dumneavoastră și de la părți terțe: Aplicațiilor, site-urilor web și integrărilor de la terți, în cadrul serviciilor SC BETTER SHOP ONLINE. Când utilizezi aplicații, site-uri web sau alte servicii de la terți care folosesc sau sunt integrate în serviciile noastre Proprietar nou. Dacă se schimbă dreptul de proprietate sau de control parțial sau total asupra Serviciilor noastre și a activelor asociate, este posibil să transferăm informațiile tale către noul proprietar Oferirea de informații către parteneri și clienți terți. Colaborăm cu companii terțe care ne ajută să furnizăm și să îmbunătățim Serviciile noastre, sau care folosesc produsele noastre de publicitate sau produse asociate, iar acest lucru întreține funcționarea companiilor noastre și ne dă posibilitatea să oferim servicii gratuite persoanelor din întreaga lume. Comercianții, furnizorii de servicii și alți parteneri. Transferăm informații către comercianți, furnizori de servicii și alți parteneri pentru soluționarea de servicii tehnice de infrastructură, analizarea modului de utilizare a serviciilor noastre, măsurarea eficienței reclamelor și serviciilor noastre, furnizarea de asistență pentru clienți, facilitarea plăților sau efectuarea de sondaje și de cercetări academice. Durata stocării datelor dumneavoastră. Datele Personale vor fi utilizate doar pana la finalizarea procesului de recrutare, iar daca ați optat pentru includerea acestora in baza noastră de date, in oricare dintre modalitățile de mai sus, le vom prelucra pana la momentul in care va veți retrage consimțământul in ceea ce privește aceasta prelucrare Daca Datele Personale vor fi necesare in scopuri financiar-contabile, acestea vor fi stocate, pentru acest scop, pe perioada impusa de dispozițiile legale (5 ani de la închiderea exercițiului financiar in cursul căruia a avut loc ultima prelucrare). Daca Datele Personale sunt necesare in scopul apărării unui drept al nostru in fata instanțelor de judecata, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescripție a dreptului la acțiune sau pe perioada derulării oricărui litigiu in fata instanțelor de judecata. La momentul intervenției oricărei dintre situațiile menționate anterior, noi vom șterge Datele Personale din baza noastră de date si vom lua masuri rezonabile pentru a solicita si clienților noștri cărora le-am dezvăluit aceste Date Personale sa le șteargă din baza lor de date. Securizarea informațiilor dumneavoastră. Ne dorim ca informațiile pe care dumneavoastră ni le oferiți sa rămână la noi. De aceea, vom implementa toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securității acestora împotriva distrugerii accidentale, pierderii, divulgării neautorizate. Personalul nostru este instruit in ceea ce privește modul in care trebuie sa gestioneze informațiile primite de la dumneavoastră, clienții si furnizorii noștri își asuma, la rândul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât sa prevină, pe cat permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate In ceea ce privește web-site-ul nostru, exista masuri de securitate pentru serverele care găzduiesc web-site-ul nostru, si care includ antivirus, firewall, control regulat al securității si scanării de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European. Menționăm faptul ca unii dintre clienții noștri pot fi din alte tari UE sau chiar din tari non UE , implicați in procesul de recrutare, si cărora le vom transmite, pentru derularea procesului de recrutare, Datele Personale. In acest din urma caz, ne vom asigura ca vor fi semnate, înainte de transmiterea Datelor Personale, clauze contractuale standard pentru garantarea securității Datelor Personale. La Datele Personale pot avea acces in mod incidental, furnizorii de servicii de IT ai SC BETTER SHOP ONLINE (găzduire web-site, mentenanță sisteme informatice), precum si furnizorii altor servicii precum consultanți juridici (in situația apariției unor situații litigioase), auditori sau colaboratori direct implicați in proiectele de recrutare, însă in toate situațiile aceștia vor avea acces temporar si/sau limitat numai la Datele Personale pe care le accesează in mod incidental si numai pentru perioada necesara furnizării serviciului respectiv. Toți furnizorii noștri trebuie sa respecte obligațiile de confidențialitate. De asemenea, SC BETTER SHOP ONLINE poate pune Datele Personale la dispoziția Autorității de Supraveghere, a instanțelor de judecata, in cazul unor litigii, altor autorități ale statului cu atribuții de control, la solicitarea acestora, ori de cate o dispoziție legala impune o astfel de dezvăluire, sau pentru apărarea drepturilor si intereselor noastre legitime. Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale. Întrucât prelucram Date Personale ce va aparțin, aveți, in raport cu SC BETTER SHOP ONLINE, mai multe drepturi conferite de legislația in domeniul protecției datelor. Aceste drepturi sunt următoarele:
 1. De a solicita Societății acces la Datele Personale (in temeiul art. 15 din GDPR) si care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea Societății ca prelucrează Date Personale ce va aparțin, precum si informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existenta dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea Datelor Personale, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere in fata unei autorități de supraveghere, daca exista un proces decizional automatizat, respectiv daca sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date cu caracter personal, daca datele sunt transferate către tari terțe si ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate.
 2. De a solicita reprezentanților SC BETTER SHOP ONLINE rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a Datelor Personale care nu mai corespund situației actuale, in temeiul art. 16 din GDPR; SC BETTER SHOP ONLINE va derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație in care veți putea primi solicitări in acest sens. Însă, va rugam ca si dumneavoastră sa ne contactați imediat ce Datele Personale pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare.
 3. De a va retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea Datelor Personale si de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea ca retragerea consimțământului nu va afectata legalitatea prelucrării efectuata pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră sau in alte cazuri prevăzute de art. 17 din GDPR;
 4. De a solicita restricționarea prelucrării pana la efectuarea rectificării Datelor Personale sau, in măsura in care va opuneți prelucrării, pana la momentul soluționării acestei cereri SAU in alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
 5. De a va opune prelucrării Datelor Personale in scopul primirii de Newsletter, in temeiul art. 21 din GDPR;
 6. De a va adresa cu o plângere in fata unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instanțelor de judecata;
 7. Daca si in măsura in care vor fi îndeplinite condițiile legale veți avea si dreptul la portabilitatea datelor.
Dreptul dumneavoastră de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri. Pentru orice întrebări cu privire la cele de mai sus, precum si pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, va puteți adresa cu o cerere scrisa responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de email comenzi@better-shop.ro sau la adresa sediului Societății. Dacă doriți să anunți ștergerea datelor cu caracter personal sau doriți să anunțați să nu fie stocate sub nici o formă în baza de date a SC BETTER SHOP ONLINE SRL puteți transmite o solicitare pe adresa de email oficială: comenzi@better-shop.ro.